Pada Waktu Turun Hujan :

ALLAAHUMMA SHAYYIBAN
Ya Allah,curahkanlah hujan yang deras. (HR. Bukhari)

Pada Waktu Turun Hujan Yang Sangat Deras Dan Khawatir Terhadap Bahaya Yang Ditimbulkannya :

ALLAAHUMMA HAWAALAINAA WA LAA ‘ALAINAA. ALLAAHUMMA ‘ALAAL AAKAAMI WAZH-ZHIRAABI WA BUTHUUNIL-AUDIYATI WA MANAABATISY-SYAJARAH

Ya Allah,semoga hujan turun di sekitar kami dan jangan sampai membahayakan kami. Ya Allah, turunkan hujan di atas gundukan tanah, perbukitan, lembah-lembah dan di atas tumbuhnya pepohonan. (HR. Bukhari)

Iklan